Панел дискусија


Панел дискусија на тема: Здравјето и учењето се реализираше во ООУ „Крсте Мисирков“, Скопје на 17.11.2021 година во 10 часот. На истата учествуваа наставници и ученици кои дискутираа за тоа колку сме доследни во спроведување и запазување на мерките за заштита, колку се грижиме за нашето и здравјето на другите луѓе и колку е тешко да се држи настава, да се работи и учи со помош на маска. Панел дискусијата беше реализирана како дел од активностите за одбележување на Патрониот празник на училиштето.