Промовирање на прирачник за цели за одржлив развој


По повод промовирање на прирачник за цели за одржлив развој, таргетиран за реализирање на активности од ученици од 10-15 години, на 16.11, во Скопје, беше реализиран настан, на кој претставник од нашето училиште беше наставничката по хемија и биологија, Сашка Крстевски.
На настанот, беше споделена структурата и концептот на прирачникот, кој е организиран во 6 модули и секој модул е поврзан со едукација за одредена цел за одржлив развој и истовремено, развивање на дигиталните вештини кај учениците.