Општински извештај 2022 - предметна настава


На ден 19.02.2022 год. (сабота) се одржа општинскиот натпревар по математика за учениците од IV до IX одделение. Натпреварот го организираше СММ (Сојузот на математичари на Македонија) и беше спроведен електронски. Според конечните резултати, нашите ученици од VI до IX одделение ги освоија следните награди. Сите ученици од приложената табела обезбедија пласман на регионалниот натперавар по математика.