Извештај од регионален натпревар по математика


На ден 26.03.2022 год. (сабота) се одржа  регионалниот натпревар по математика за учениците од IV до IX одделение. Натпреварот го организираше СММ  (Сојузот на математичари  на  Македонија)  и  беше  спроведен  со  физичко  присуство.  Домаќин  на натпреварот беше ООУ Браќа Миладиновци Илинден. Резултатите што ги постигнаа нашите ученици од VI до IX одделение се приложени во табелата