Прво место на Олимпијада по француски јазик 2022


Ученичката Ана Јакимовска 9-2 одд го освои првото место на Олипијадите по француски јазик 2022 година на државно ниво под менторство на наставничката по француски јазик Каролина Димовска! Да и честитаме и да го продолжиме овој тренд и со следните генерации. Félicitations.