Учество на наставници од ООУ „Крсте Мисирков“ на работилница за добивање на ознака за СТЕМ училиште


На 30.09.2022 и 01.10.2022 година се одржа работилница СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија во организација на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед. Наставниците Анета Топалова и Маја Виденовиќ од ООУ „Крсте Мисирков“ земаа активно учество на работилницата и во текот на следниот период ќе ја започнат постапката за добивање на ознака за квалитет за СТЕМ училиште со што се отвора можност за меѓународно признавање на квалитетот на активностите на нашето училиште во однос на СТЕМ наставата.