Работилница: 5 Октомври Светски ден на учителот


Активности:
Работа во групи:
1 група: Творење „Мојата наставничка“.
2 група: Цртање портрет.
3 група: Пронаоѓање од интернет Убави мисли за учителот. Ги принтаме и ги сечеме.
4 група: Средување на плакатот Форма на книга и вметнување на изработките од групите. Успешна активност која се гледа од сликите и готовиот плакат.