Посета на фабриката DS SMITH


На ден 06 и 07 октомври 2022 учениците од 4 и 5 одд. со нивните наставнички ја посетија фабриката за картонска амбалажа DS Smith. Беа срдечно пречекани од вработените, а неколку од нив им го објаснија процесот на  работа, со што учениците ги проширија своите знаења од техничко образование. Беа воодушевени од посетата. За впечатоците усно и писмено се изразуваа, а изработија и ликовни творби .