Започнавме со активности за добележување на CodeWeek 2022


Во периодот од 08.10.2022 до 23.10.2022 во училиштето ќе се реализираат низа на активности за одбележување на Европската Недела на кодирање, со цел развивање на вештините за алгоритамско размислување и кодирање. Првите активности ги реализиравме со учениците од IX одделение кои ги добија првите сертификати завршувајќи курсеви на https://code.org/.