Учество во CodeWeek


Учениците од IX одделение заедно со наставниците по географија и физика земаа активно учество во EU Code Week. Со апликацијата Co space, се приближија кон хамонијата на Вселената. Кодирајќи го движењето на планетите во Сончевиот систем запознавајќи се со нивните карактеристики и... креирање игра.

Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: