Светски ден на здрава храна


Одбележување на Светскиот ден на здравата храна и предавање за здрава храна како дел од стручен актив на одделенска настава.

Со цел здрави навики и здрав живот на децата.

Во здраво тело - здрав дух!

Одделенски наставник: Славица Зафировска и III-3 одделение.