Учениците од V одделение се вклучија во одбележување на Денот на здрава храна


Учениците од V одделение се вклучија во одбележувањето на Денот на здрава храна. Голем број на дискусии за тоа што подразбираме што е здрава храна и кој тип на храна треба да го конзумираме. Забавен ден во училиште.