Работилница - Ја изучуваме чајната култура во Македонија


На ден 20.10.2022 година, се реализираше работилница во која учениците имаа можност да изработуваат чај во филтер кесички со лековити билки од нашето поднебје. Одблиску се запознаваат со растенијата, нивната морфологија, лековити својства и намена.