Термини за излети и екскурзии


- Еднодневен излет од I до III одделение во Чардак (26.10.2022, среда) цена 160 денари.
- Еднодневен излет од IV до IX одделение во Дељадровци (26.10.2022, среда) цена 160 денари.
- Еднодневен излет за III одделение во Лешок (31.10.2022, понеделник) цена 650 денари.
- Дводневна екскурзија за VI odd. (31.10, 01.11.2022, понеделник и вторник) цена 2950 денари на 4 рати 
- Тродневна екскурзија за IX odd. (31.10, 01 и 02.11.2022, понеделник, вторник и среда) цена 4550 денари на 4 рати