Посета на Собрание


Учениците од IX одд. заедно со наставничките Фросина Алексовска и Десанка Ѓорѓиевска во соработка со Парламентарниот институт на РС Македонија реализираа обиколка на Републичкото Собрание каде одблиску учениците се запознаа со поимите власт, демократија, народни претставници и начинот на кој функционира македонското Собранието.