Есенско чистење на училишниот двор


Учениците од еколошката секција спроведоа акција за есенско чистење на училишниот двор, собирање на биоразградлив отпад за компостирање.