Тридневна екскурзија - ден 2


Втор ден тридневна екскурзија за IX одд. во Охрид. Посета на Свети Наум, Заливот на коските, куќата на Робевци, национална работилница за хартија Св. Наум Охридски и црквата Св. Софија.