Литературен конкурс по повод Денот на училиштето


По повод Денот на училиштето, нашите ученици вредно твореа поезија и проза со што покажаа дека толеранцијата и верноста го чинат пријателството скапоцено. Искрено подадена рака од пријателите е неопходна во одржување на пријателството.

На конкурсот учествуваа ученици од шесто до деветто одделение, а како најуспешни се творбите на учениците:

Теодора Стојчевска 9-1
Антонија Петковска 6-3
Бисера Дрндар 8-2

Исто така пофалени беа творбите  на следниве ученици:

Ања Симоновска 8-2
Бојан Наумов 6-2
Дамјан Јакимовски 6-1
Теона Миленковска 6-2
Јасмин Мирчевска 6-2

На сите ученици им посакуваме да творат, да читаат и развиваат љубов кон пишаниот збор, бидејќи книгата и верниот пријател се непроценливо богатство.
Најдобрите творби ќе бидат наградени со книги од наши автори.