Работилница природни науки


На 16.11.2022 година по повод патрониот празник на училиштето наставниците по биологија - Сашка Крстевски, Валентина Мишевска, хемија - Сашка Крстевски, физика – Анета Топалова и географија – Анета Чаковска со учениците  од предметна настава организираа работилница со цел да се развие љубопитноста и љубовта кон природните науки. Учениците од предметна настава им подадоа рака на помалите и ги воведоа во светот на магијата и науката.