Учиме за Крсте Мисирков преку игра


Во рамки на одблежување на Деновите на Крсте Мисирков, учениците за време на часовите по информатика, учествуваа во игра од типот Treasure hunt. Учениците следејќи однапред дадени насоки, скенираа QR кодови, откриваа прашања и учеа за Крсте Мисирков. Целта на играта беше да се одговори точно на што е можно поголем број прашања во најкраток можен рок. Забавна активност, која ја зајакна тимската работа, соработката помеѓу учениците, но го поттикна и натпреварувачкиот дух кај учениците.