Извештај од спроведена активност, предмет ликовно образование


Во рамките на неделата на одбележување на патрониот празник, во средата на 16.11.2022 година, на часовите по ликовно образование учениците ја изразуваа својата креативност со цртање и моделирање во глина. Учениците дадоа свое видување и доживување на портретот на нашиот патрон, Крсте Мисирков. Во прилог се и неколку дела изработени од нашите ученици.