Француско-англискиот илустриран речник


Нашите вредни и талентирани ученици вложија многу труд во Француско-англискиот илустриран речник кој го креиравме во рамките на две работилници. Со меѓусебна соработка и истражување, учениците го збогатија својот вокабулар и заеднички го креираа ова дело.