Mеѓународниот ликовен конкурс „Биди уметник – играј со мене“


Нашето училиште учестуваше на меѓународниот ликовен конкурс во Република Словенија, „Биди уметник – играј со мене“. Под менторство на наставникот по ликовно образование, учениците повторно масовно учествуваа во изработки на творби на зададената тема, каде со креативни работи ќе ја претстават Македонија во најдобро светло.

Во прилог се неколку ученички творби пратени на ликовниот конкурс, но и список на сите ученици кои учествуваат на натпреварот.