Ликовен конкурс „Промоција на хумани вредности“ во организација на Црвен Крст на Град Скопје


Црвениот Крст на град Скопје во рамките на ПХВ неделата која традиционално се одбележува во периодот од 21-27 септември 2022 година објави конкурс на тема „Промоција на хумани вредности“. Учениците масовно учествуваа на овој конкурс каде нашето училиште учествуваше со дури 37 творби во различни техники на ученици од 6 до 9 одделение. Во прилог е списокот на ученици кои учествуваа со сопствена творба.