Меѓуодделенски натпревар по математика


Меѓуодделенски натпревар по математика за учениците од VI и VII одделение во рамки на одбележување на Деновите на Крсте Мисирков. Натпреварот го организираа наставниците по математика Анета Смилевска и Елена Новакова.