Сите сме еден тим


Учениците од ООУ „Крсте Мисирков“, земаа учество на ревијалниот натпревар во организација на  УНИЦЕФ во партнерство со Фудбалската федерација на Македонија, под слоганот „Кога станува збор за детските права, сите сме еден тим“. Целта на натпреварот беше да го прославиме Светскиот ден на детето и да го насочиме вниманието кон прашањата важни за децата – еднакви можности, квалитетно образование, здрава животна средина и ментално здравје за секое дете.