Зонски турнир во кошарка


На ден  петок 02.12.2022 во Скопскиот регион - зона Исток во  спортската салата "Методија Андонов Ченто " - општина Гази Баба се одржа зонски турнир во Кошарка машки (основни училишта). ООУ "Стив Наумов" - ООУ "Крсте Мисирков" резултат 60:17, ООУ "Вера Јоциќ" -  ООУ "Стив Наумов" резултат 14:45 ,ООУ"Крсте Мисирков" - ООУ"Вера Јоциќ" резултат 19:35.
I место ООУ Стив Наумов
II место ООУ Вера Јоциќ
III место ООУ Крсте Мисирков