Обука за Прва помош


Денес на барање на учениците а во соработка со волонтерите од Црвен Крст беше реализирана обука за прва помош.
Волонтерот обучи  стотина ученици од предметна настава на кои им овозможи четириесет минутна практична обука за прва помош.
Учениците беа поделени во три групи а предавањето беше повторено три пати.
Учествуваа активно ученици од 6-9 одделение и научија како правилно да постапуваат со повреден.
Стана збор за техника за приоѓање на повреден, одржување свесност, реанимација, преврски на скршеници и мобилизирање на повредени места, давање вештачко дишење, како и правилна постапка за преврска на скршеници и сопирање на крварење од нос. Сето она што е потребно да го знаеме дури да стигне медицинска помош.
Обуката протече во убава атмосфера, а учениците имаа можност практично да ги применат научените техники.
Целта е да се оспособат што повеќе млади лица кои ќе умеат да  помогнат доколку некој е во незгода.
(Првата помош е суштинска за повредениот, секој  кој умее да пружи прва помош е корисен за себе и околината.
Подготвеноста  да се  понуди прва помош може некому ќе спаси живот.
Првите моменти по повредата се важни,со правилна употреба на неколку техники можете да си помогнете и да спасите живот.
Волонтер од „Црвениот Крст“ повторно гостуваше во нашето училиште и ги едуцираше учениците на тема прва помош и како да постапат правилно во момент на незгода и повреда).