Презентација на третиот број на списанието Полжавче


Нашето училиште, со проектот, "Училишна градина - училница на иднината", присуствуваше на презентацијата на третиот број на списанието Полжавче, кое излегува еднаш во годината. Како училиште кое активно работи со училишните градини, и е вклучено во сите активности поврзани со градините, во соработка со Slow Food - Македонија.

Голема чест и задоволство ни претставуваше што бевме дел од промоцијата на списанието.

И во овој број претставено е нашето училиште со сите активности реализирани од вредните раце на нашите ученици, а поттикнати од своите наставници.