Регионален натпревар по математика


И З В Е Ш Т А Ј
од регионалниот натпревар по математика, учебна 2022/2023год.
 
На ден 04.03.2023год. (сабота) се одржа регионалниот натпревар по математика за учениците од IV до IX одделение. На натпреварот земаа учество 5 ученици од нашето училиште ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје. Според конечните резултати кои што се објавени на официјалната страна на СММ нашите ученици од ги постигнаа следните разултати:
Р. бр.
Име и презиме
Одд.
Ментор
Освоена награда
1.
Петар Андов
7-2
Елена Новакова
III награда
2.
Илина Димитриевска
6-1
Анета Смилевска
пофалница
3.
Марија Димовска
7-2
Елена Новакова
пофалница
4.
Нина Ѓорѓиева
7-1
Елена Новакова
учество
5.
Ангела Михајловска
7-2
Елена Новакова
учество

Ученикот Петар Андов обезбеди пласман на државниот натправар кој што ќе се одржи на 13.05.2023год.