Aкција „Фрли цветна бомба“


Успешно споведена акцијата „Фрли цветна бомба“ - со учениците од ООУ „Крсте Мисирков“ - Скопје, одбележување на 21 Март, Денот на пролетта и Денот на екологијата. Училишнот двор да училиштето беше бомбардиран од ЦВЕТНИ БОМБИ направени од малите рачиња на учениците.