Регионални натпревари во одбојка


На ден 31.03.2023 се одиграа регионални натпревари во одбојка-машки во Скопски регион.

Учествуваа екипите на:

ООУ „Круме Кепески“,

ООУ „Ацо Шопов“,

ООУ „Петар Поп Арсов“,

ООУ „Крсте Мисирков“.

Прво место и пласман на државно првенство е екипата на ООУ „Круме Кепески“ од Кисела Вода.