Be my Friend in the end - eTwinning


Проект кој го реализираме заедно со училиштата од Германија, Шпанија, Македонија, Полска и Турција.

Најпрвин се запознавме преку изработка на Avatar (chatter PIX) - со представување од каде сме, колку години имаме што најмногу сакаме а што пак не сакаме.

Видеата можете да ги погледнете на следниот