Состанок на ученичка заедница


На 16.05.2023 со ученичката заедница во проширен состав се разговараше за комуникацијата, видови комуникација, успешна комуникација и како пренесуваме порака до другиот. Се изведе и практична активност: "Пренеси ја пораката" во која следевме како една порака на својот пат може да биде видно изменета и истата да доведе до погрешни заклучоци. Учениците твореа под мотото: "Насилството не е опција".