Државен натпревар по географија


Доделени наградите од Државниот натпревар по географија:

Горазд Стоимановски 9/1 - 3 место

Кристијан Матевски 9/1- 3 место

Стефани Стефановска 8/1 - 3 место

Илина Димитриевска 6/1- пофалница

Ментор: Анета Чаковска.