ETwinning проект - Know my city


Целта на проеткот е запознавање на врсици од различни земји и крадовите во кои тие живеат. Во овој проект наши партнери ни се учениците и наставниците од - Португалија, Романија, Италија, Литванија, Грузија и Македонија.

Учениците создаваат различни дигитални ресурси како што се: виртуелни посети, padleti и видео записи.

Повеќе на следниот