Кошарката е моја игра


На 06.06.2023 год. во организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт на Гази Баба, во ООУ „Кирил и Методиј" - Стајковци се одиграа општински натпревари од спортската активност „Кошарката е моја игра" за ученици од IV одд.

Нашето училиште освои 3 место.