Полуматурска вечер на генерацијата 2014-2023


Полуматурска вечер на генерацијата 2014-2023. Генерација на кои сме горди. Генерација која на ООУ Крсте Мисирков му донесе безброј награди, безброј успеси. Генерација која засекогаш ќе остане во најубаво сеќавање. Поплочете го вашиот животен пат со многу успеси. Генерација 2014-2023 се одјавува. Бидете среќни и добри луѓе