Професионален развој на наставниците


Дел од наставниците од ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје, заеднички како група го следат курсот на European Schoolnet Academy: Navigating Innovative Technologies Across the Curriculum. Оваа група претставува заедница за учење, менторирана од наставникот Маја Виденовиќ, во која наставниците заеднички ги следат содржините на курсот, дискутираат за истите, разменуваат идеи и ја планираат примената на стекнатите знаења на своите часови. Сите овие активности се во насока на создавање на интерактивна средина за учење, која ќе биде инспиративна и мотивирачка за учениците.