Ученици од хемиската секција - гости на Утринска емисија


Хемијата е наука за животот, предмет на логика и не учи на самостојно размислување.
Учениците од хемиската секција денес како гости на Утринска емисија, го покажаа квалитетот на наставата и целта на нашето училиште, а тоа е да учиме за знаење а не за оценка.