Селекција и собирање на отпад


Учениците од второ одделение поттикнати од часот по Природни науки, на кој научија како да ја заштитуваат планетата Земја, на нивна иницијатива селектираа и го собраа отпадот од нивното училиште.