Изработки по повод раѓањето на Крсте Мисирков


По повод Празникот празник на училиштето, учениците од 6-то одделение на слободниот изборен предмет направија најразлични изработки како брошури, рамки за слики, обележувачи за читање книги, постери за нашиот патрон Крсте Мисирков.