ООУ „Крсте Мисирков“ го освои второто место на општински натпревар во футсал