Време за наука


Интерактивното учење е еден од најдобрите начини да се апсорбира и одржи знаењето. Учениците од хемиската секција денес имаа специјално презентирање, со цел да го поттикнат младиот ум и интересот за науката. Им помагаме на децата да ги искористат концептите и вештините и да ги решат проблемите во хемијата.