Работилница за врсничко насилство


Ефектите од вербалното насилство се еднакво сериозни и опасни како и тие од физичкото насилство. Работилница за врсничко насилство „Крени глас – Зборовите можат да повредат“.