Кампања по прва помош „Првата помош спасува живот“


Во рамките на спроведувањето на Кампањата по прва помош, Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Гази Баба – Скопје во соработка со основите и средни училишта кои дејствуваат на нејзината територија спроведе 1 обука по прва помош во месец јануари. Обуката се реализира во ООУ „Крсте Мисирков“. Преку оваа обука беа опфатени 29 ученици.