Општински натпревар по математика


На 02.02.2024 година, во нашето училиште се одржа општинскиот натпревар по математика, на кој нашите ученици забележаа успешно учество и тоа:
Ученик
Ментор
Постигнати резултати
IV одделение
Бојана Димитриевска
Анкица Младеновска
II награда
Михаил Андрески
Славица Илиевска
пофалница
Каја Велковска
Славица Зафировска
пофалница
Данаил Димковски
Наташа Новеска
пофалница
Калина Ничота
Наташа Новеска
пофалница
Никола Трајковски
Наташа Новеска
пофалница
V одделение
Максим Симоновски
Борка Цифревска
III награда
VI одделение
Ева Станковска
Росица Тодоровска
пофалница
Ангел Милошевски
Росица Тодоровска
пофалница
VII одделение
Илина Димитриевска
Росица Тодоровска
пофалница
VIII одделение
Мартин Андрески
Елена Новакова
III награда
Петар Андов
Елена Новакова
III награда
Марија Димовска
Елена Новакова
пофалница

На сите наши учесници им честитаме за успешното учество, а на оние ученици кои своите знаења ќе продолжат да ги мерат на регионалниот натпревар по математика, им посакуваме уште подобри достигнувања!
Честитки до учениците и нивните ментори!