Училишен натпревар географија


На ден 31.02.2024год во преиодот од 10:20 до 12:20 се реализираше училишниот натпревар по географија за 7-то, 8-мо и 9-то одделение.
На училишниот натпревар учествуваа вкупно 21 ученик. Натпреварот беше реализиран од страна на наставникот по географија Анета Чаковска и присуствуваа Ученикот правобранител Нина Георгиева и членови на Ученичкиот парламент. Според постигнатите резултати на Општинскиот натпревар ке не преставуваат:
9-то
Ања Симоновска 9/2
Бисера Дрндар 9/2
Матеја Санева 9/4
8-мо
Крстева Ивона 8/3
Манојловски Марко 8/3
Стојановски Марко 8/3
7-мо
Горјан Јанакиевски 7/2
Јасмин Мирчевска 7/2
Ева Стојановска 7/2