Училишен натпревар по природни науки


На 07.02.2024 година се одржа училишен натпревар по природни науки со ученици од 5-то одделение, под менторство на наставникот по природни науки Анета Топалова.
На натпреварот учествуваа 11 ученици. Сите ученици постигнаа одлични резултати и обезбедија пласман на општинскиот натпревар по природни науки кој ќе се реализира на 23.02.2024 година.
Голема благодарност до учениците за покажаниот интерес за природните науки и успех на општинскиот натпревар.