Училишен натпревар природни науки VI


Училишниот натпревар за учениците од 6то одд. се одржа на ден 7.02.2024 год. (среда), под менторство на наставниците Сашка Крстевски и Анета Чаковска На натпреварот учествуваа 17 ученици и според критериумите сите ученици имаат можност за учество на општински натпревар.